Laden...
Naar Facebook
Naar Twitter

Kinderen informeren kinderen

Introductie 
STERK-"kinderen informeren kinderen" zijn voorlichtingsbijeenkomsten waarbij studenten uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs scholieren uit het basisonderwijs informeren over het kinderrechten verdrag. Per school worden 4 studenten ingezet. Deze studenten geven de voorlichting onder begeleiding van een professional. Dit is enerzijds belangrijk om de studenten te begeleiden in het voortraject naar de voorlichtingsdagen, maar anderzijds als een kind tijdens de voorlichting gaat praten (over mogelijke vormen van kindermishandeling) dan zorgt de professional dat zij dit met de leerkrachten en de zorgcoördinatoren bespreekt voor een verdere aanpak in het helpen van het betreffende kind in de knel. STERK fungeert als een spin in het web in deze: STERK verzorgt de planning, organiseert de workshops ‘kinderen informeren kinderen’ en ondersteunt ook de workshops. Maar STERK is ook aanspreekpunt voor alle kinderen na de workshop voor verdere ondersteuning. De studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs krijgen een uitgebreide training/workshop over de inhoud en vorm van de voorlichting. Tevens worden deze leerlingen intensief begeleid in het voortraject naar de voorlichtingsdagen. 

Bijeenkomsten 
De start begint met een STERK voorlichting en introductie bijeenkomst voor de 1e jaars studenten. Het hele schooljaar door blijft het IVRK met als aandachtpunt artikel 31, 17 en 19 actueel. We werken namelijk toe naar de jaarlijkse Internationale Wereld Kinderdag tegen Geweld op 17 november.

Intensieve begeleiding
Er worden diverse lesopdrachten gegeven vanuit de opleiding SMD. De focus ligt op het kennis nemen en doorgronden van het IVRK. Deze rechten worden actief gemaakt door de studenten,door middel van het maken en geven van presentaties aan basisscholieren. Er worden kunstwerken gemaakt door de basisscholieren ten behoeve van de kunstmarkt tijdens de estafettemars op 17 november. 

Presentaties aan basisscholen
Vertellen en vragen stellen: wat is kindermishandeling en wat kun je doen? In discussie gaan met elkaar (empathisch vermogen stimuleren) Beeldende vormuitingen: basisscholieren laten schilderen en tekenen ‘over wat gezamenlijk is besproken en verteld (vrije expressie). DVD voorlichtingmateriaal: wat is kindermishandeling en wat kun jij doen?

×